O judecătoare de la CSJ a depus o plângere penală la PA împotriva vicepreședintelui Comisiei Vetting

Magistrata Curții Supreme de Justiție, Mariana Ursachi, aflată în proces de evaluare la Comisia Vetting, a depus, luni, o plângere penală la Procuratura Anticorupție împotriva vicepreședintelui comisiei, Andrei Bivol, cerând să fie examinată legalitatea încheierii de către acesta, în calitatea sa de avocat, a unor contracte de asistență juridică în litigii internaționale, cu Guvernul R. Moldova, pe care magistrata le consideră defectuoase și cu elemente infracționale, scrie anticorupție.md.

publicat de Vadim Ungureanu
marți, 23 aprilie 2024, 08:07   850
CSJ

Anterior, Ursachi a solicitat repetat recuzarea vicepreședintelui Comisiei Vetting, punând la îndoială obiectivitatea acestuia. Comisia Vetting a respins cererea magistratei pe motiv că aceasta nu a putut demonstra că Bivol ar avea o prejudecată subiectivă și nici legătura cu faptul că biroului de avocați al lui Bivol i-au fost atribuite contracte de servicii juridice în ultimii ani de către Guvern. Magistrata Mariana Ursachi (Pitic) a fost anterior criticată de exponenții puterii după ce a anulat, în august 2023, împreună cu doi dintre colegii săi, 21 de decizii ale Comisiei Pre-Vetting, scrie sursa citată.

„Răspunsul primit la 10 aprilie de la Comisia Vetting la cererea mea de recuzare din luna ianuarie, plus scrisoarea Inei Soțchi publicată pe Portalul Anticoruptie.md, m-au convins că acțiunile acestui membru al comisei, Andrei Bivol, întrunesc elementele unor infracțiuni de natură coruptibilă”, a menționat magistrata Mariana Ursachi pentru Anticoruptie.md, precizând că e vorba de „depășirea atribuțiilor de serviciu, care se caracterizează prin săvârșirea de către o persoană publică a unor acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, soldate cu urmări grave intereselor publice, drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice”.

„Andrei Bivol a semnat trei din patru contracte de asistență juridică cu Guvernul în momentul în care făcea deja parte din Comisia Vetting, rezultă că următoarele instituții i-au transferat de la bugetul de stat sume de 90.000 de euro și 274.000 de dolari SUA: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale/Ministerul Energiei – 137.000 de dolari SUA; Agenția proprietății publice – 90.000 de euro; Ministerul justiției – 135.000 de dolari SUA. (…) Cabinetul Avocatului Andrei Bivol nu a participat la nici un concurs al ofertelor organizat de Ministerul Justiției, iar din acest motiv nu putea fi desemnat câștigător al niciunui concurs. Contractul de asistență juridică putea fi semnat doar cu câștigătorul concursului, adică de BAA Bivol Soțchi & Partners, scrie Mariana Ursachi în plângerea depusă la Procuratura Anticorupție.

„CA Andrei Bivol putea semna asemenea contracte doar după organizarea unui nou concurs de către Ministerul Justiției în care să fie selectată câștigătoare oferta sa, dar nicidecum după o cesiune a ofertei după desemnarea drept câștigătoare a unei alte entități – BAA  Bivol Soțchi & Partners, căci regulamentul nu prevede asemenea opțiuni. Regulamentul prevede imperativ solicitarea anunțării unui nou concurs. Or, dacă în procedurile de licitații ar fi posibilă cesionarea ofertelor câștigătoare către alte entități, ar dispărea în general necesitatea organizării licitațiilor. Cesiunea ofertei câștigătoare în concurs este un element de fraudare a legii și concursului. Aceste încălcări de lege au fost admise inclusiv de către avocatul Andrei Bivol, care potrivit art.123 alin.(2) din Codul penal este persoană publică.”

„Faptul că Andrei Bivol fusese parte a biroului de avocați care a depus ofertele câștigătoare, fiind prin urmare îndreptățit să beneficieze de cesiune după retragerea din cadrul acelui birou este irelevant din moment ce posibilitatea cesiunii ofertei câștigătoare nu există ca atare în cadrul unui concurs. Regula expusă supra în pct. pct. 57, 62 și 64 din Regulamentul cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 764 din 12.10.2012 este clară: câștigător poate fi doar un participant, iar contractul se semnează doar cu câștigătorul. Această regulă a fost încălcată”, se afirmă în plângerea magistratei depusă la Procuratura Anticorupție.

„Din conținutul celor descrise rezultă elementele infracțiunii prevăzute de art.328 alin.(3) lit. d) din Codul penal – depășirea atribuțiilor de serviciu, care se caracterizează prin săvârșirea de către o persoană publică a unor acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, soldate cu urmări grave intereselor publice, drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice”, precizează magistrata Mariana Ursachi. 

Portalul Anticoruptie.md a scris despre ultima cerere de recuzare depusă de magistrata Mariana Ursachi către Comisia Vetting că aceasta își exprimă temerile privind nepărtinirea lui Andrei Bivol care, fiind în cadrul Biroului Soțchi & Partners, ar fi încheiat contracte de sute de mii de euro pentru reprezentarea Guvernului în arbitrajul internațional. După publicarea articolului, Biroul Soțchi & Partners a expediat Centrului de Investigații Jurnalistice o scrisoare în care menționează că, din 19 mai 2023, avocatul Andrei Bivol nu mai face parte din birou, iar contractele încheiate cu statul au fost preluate de Cabinetul Avocatului Andrei Bivol.    

Comisia Prevetting a precizat într-o decizie făcută publică privind contractele cu statul ale vicepreședintelui comisiei că „în calitatea sa de avocat, dl Bivol poate exercita orice activitate remunerată, cu excepția funcțiilor publice și a funcțiilor de demnitate publică, astfel cum acestea sunt identificate în mod expres de legislația Republicii Moldova. Activitatea în cadrul Comisiei nu este o astfel de funcție. În plus, dl Bivol are obligația, în temeiul Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, să nu admită conflicte de interese. Aceeași obligație este reflectată în Statutul profesiei de avocat aprobat de Congresul Uniunii Avocaților din Republica Moldova. În cele din urmă, Comisia notează că în cadrul unui contract de asistență juridică nu se creează niciun raport de subordonare”.

Comisia Prevetting și-a argumentat refuzul de a da curs recuzărilor depuse de magistrată, precizând:  

„URSACHI NU A DEMONSTRAT CĂ BIVOL ARE O PREJUDECATĂ SUBIECTIVĂ. O ASTFEL DE PĂRTINIRE NU ESTE STABILITĂ PRIN FAPTUL CĂ ACESTA A SEMNAT, ÎN CALITATE DE VICEPREȘEDINTE, DECIZIA DIN 10 IANUARIE 2024, PRIN CARE A RESPINS CEREREA DE AUDIERE ÎN ȘEDINȚĂ ÎNCHISĂ. NICI PĂRTINIREA SUBIECTIVĂ NU ESTE DEMONSTRATĂ DE FAPTUL CĂ BIROULUI DE AVOCAȚI AL LUI BIVOL I-AU FOST ATRIBUITE CONTRACTE DE SERVICII JURIDICE ÎN ULTIMII ANI DE CĂTRE GUVERN”, SE MENȚIONEAZĂ ÎN DECIZIA DE NEADMITERE A ACȚIUNII.

CELE PATRU CONTRACTE IDENTIFICATE DE DNA URSACHI AU FOST TOATE ATRIBUITE BIROULUI DE AVOCAȚI A DOMNULUI BIVOL SAU CONSORȚIILOR CARE INCLUDEAU BIROUL DUMNEALUI, ÎNAINTE CA DOMNUL BIVOL SĂ FIE NUMIT ÎN COMISIE ÎN IUNIE 2023. REZULTATELE LICITAȚIILOR PENTRU CELE TREI CONTRACTE SEMNATE DUPĂ NUMIREA DLUI BIVOL AU FOST TOATE ANUNȚATE ÎNAINTE DE IUNIE 2023 – LA 12 SEPTEMBRIE 2022, 15

MAI 2023 ȘI 26 MAI 2023

Medic din Chișinău, condamnat pentru malpraxis

Procuratura municipiului Chișinău anunță despre pronunțarea unei sentințe de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe o cauza penală de învinuire a unui medic obstetrician-ginecolog de comiterea infracțiunii de încălcare din neglijență a regulilor sau metodelor de acordare a asistenței medicale.