Viorica Puica desemnată în funcția de judecător la CC a R.Moldova

Astăzi, 24 noiembrie curent în cadrul ședinței plenare a CSM s-a desfăşurat concursul pentru desemnarea unui judecător la Curtea Constituțională de către Consiliul Superior al Magistraturii.

publicat de Anatol Chirilov
vineri, 24 noiembrie 2023, 18:25   49
CC

În acest sens, în concurs s-au înscris 2 candidaţi dosarele cărora au fost examinate în conformitate cu următoarele criterii:

a) nivelul studiilor formale;
b) experiența profesională în domeniul juridic;
c) reputația profesională;
− lipsa cazurilor de încălcare intenționată sau din neglijență gravă a drepturilor și a libertăților fundamentale;
− lipsa cazurilor de implicare personală în activități compromițătoare, inclusiv a celor care figurează în investigațiile jurnalistice;
− activitatea profesională notorie recunoscută în societate și mediul profesional;
d) cunoașterea limbilor engleză sau franceză;
e) claritatea, fermitatea și profunzimea răspunsurilor oferite în cadrul concursului.

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a numit în funcţia de judecător la Curtea Constituţională candidatul Viorica Puica, pe un termen de şase ani.

,,Menţionăm că, potrivit art. 6 alin. (1) și (2) din Legea cu privire la Curtea Constituţională nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994, Curtea Constituţională este compusă din 6 judecători, doi judecători sunt numiţi de Parlament, doi de Guvern şi doi de Consiliul Superior al Magistraturii.”, se arată într-un comunicat emis de CSM.

Persoană cu funcție de demnitate publică, condamnată penal pentru huliganism

Procuratura raionului Edineț anunță că la 10 iunie 2024, a fost pronunțată sentința Judecătoriei Edineț, sediul Central, prin careun bărbat, care deține o funcție de conducere în raionul Edineț, a fost recunoscut vinovat de huliganism, stabilindu-i-se pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 550 unități convenționale, echivalentul sumei de 27 500 lei.