CEC a stabilit data ședințelor de constituire a șapte consilii raionale

În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală a aprobat data și ora pentru convocarea în prima ședință a consilierilor din cadrul unor consilii raionale.

publicat de Anatol Chirilov
vineri, 24 noiembrie 2023, 16:25   34
CEC

Astfel, pe data de 27 noiembrie 2023, începând cu ora 10:00, se vor convoca în ședință consilierii consiliului raional Cantemir. Consilierii consiliilor raionale Ialoveni și Dubăsari se vor convoca în prima ședință pe data de 28 noiembrie 2023, începând cu ora 10:00 și, respectiv, ora 14:00.

Pe 29 noiembrie 2023, începând cu ora 10:00, se vor convoca în prima ședință consilierii consiliului raional Glodeni.

Pentru data de 30 noiembrie 2023, începând cu ora 10:00, în ședință se vor convoca consilierii consiliilor raionale Anenii Noi și Basarabeasca, iar începând cu ora 11:00 consilierii consiliului raional Rezina.

Punctăm că potrivit prevederilor cadrului legal, ședința consiliului este deliberativă dacă la ea participă cel puțin două treimi din numărul consilierilor aleși. La ședința de constituire se dezbat doar subiecte referitoare la  aducerea la cunoștință, de către reprezentantul organului electoral a hotărârii privind atribuirea mandatelor de consilier, inițierea constituirii fracțiunilor, a alianțelor, a blocurilor, inițierea constituirii comisiilor consultative de specialitate.

Lucrările ședinței de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier dintre cei prezenți la ședință, asistat de unul sau 2 dintre cei mai tineri consilieri dintre cei prezenți.

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la propunerea de transmitere a unor terenuri în proprietatea statului

În vederea realizării prevederilor Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor, cabinetul de miniștri a aprobat un proiect de hotărâre cu privire la propunerea de transmitere din proprietatea orașelor Briceni, Ocnița, Edineț și Dondușeni, a unor terenuri în proprietatea statului. În orașul Dondușeni urmează să fie construit un depozit de deșeuri și o stație de transfer.