Vladimir Arachelov a participat la prima reuniune a Consiliului Consultativ de pe lângă Agentul guvernamental

Evenimentul s-a desfășurat în perioada 23-24 noiembrie 2023, la Strasbourg, Franța. Dl Arachelov a reprezentat Ministerul Finanțelor la reuniunea Consiliului Consultativ de pe lângă Agentul guvernamental, acesta fiind prima ședință după constituirea Consiliul consultativ.

publicat de Anatol Chirilov
vineri, 24 noiembrie 2023, 16:28   22
Consiliul Consultativ de pe lângă Agentul guvernamental

În cadrul reuniunii au fost discutate aspecte materiale și procedurale referitoare la procesul de executare a hotărârilor și a deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului și mecanismul de supraveghere de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a procesului de executare a hotărârilor Curții. 

De asemenea, membrii Consiliului Consultativ au discutat despre cauzele moldovenești aflate în procedura de supraveghere avansată și standard, făcând un schimb de opinii referitoare la măsurile individuale și generale care trebuie implementate la nivel național în sensul executării integrale și în termene proxime a hotărârilor Curții.

Consiliul consultativ al Agentului guvernamental a fost instituit prin HG nr. 353 din 29 martie 2016, iar componența sa a fost revizuită recent, prin HG nr. 824 din octombrie 2023. Consiliul Consultativ pe lângă Agentul guvernamental reprezintă un organism colegial destinat să asiste Agentul guvernamental în procesul asigurării bunei reprezentări a Republicii Moldova în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și al executării hotărârilor Curții. Consiliul Consultativ este constituit din reprezentanți ai autorităților publice, ai mediului academic, ai instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului și ai societății civile.